A 2019/2020-as tanév rendje

 

180 tanítási nap vár a diákokra

A 2019/2020-as tanév első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 180.

A 2019/2020-as tanév első féléve 2020. január 24-ig tart, az iskolák január 31-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2019. október 28-tól 2020. október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

A  téli szünet 2019. december 23-től 2020. január 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A  tavaszi szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

 

Áthelyezett munkanapok

december 7., szombat munkanap - december 24., kedd pihenőnap

december 14., szombat munkanap - december 27., péntek pihenőnap

 

A tanév helyi rendje:

idő

feladat

 szeptember 1.

 Veni Sancte - Tanévnyitó

 szeptember 23.

 Szüreti felvonulás

 október 6.

 Aradi vértanúk napja

 október 20.

 1956-os megemlékezés

 október 27.

 Lelki nap

 november 8.

 Szent Imre ünnepe

 november 18.

 Idősek napja – falusi ünnep

 december

 Adventi gyertyagyújtás

 december 6.

 Mikulás

 december

 Kézműves délután

 december 22.

 karácsonyi műsor

 január

 Félévértékelés

 január 9. - április 27.

 Fittségi mérés

 február 5-9.

 Farsang

 március 10.

 Lelki nap

 március 14.

 1848-as megemlékezés

 március, április

 nyílt napok, beiratkozás

 április 11.

 Költészet napja

 április 21.

 DÖK nap

 május 16.

 Nyelvi mérés

 május 23.

 Kompetenciamérés: 6., 8. o

 május 21.

 Te Deum

 Falunap

 május 25.

 Gyereknap (DÖK)

 június 4.

 Nemzeti összetartozás napja

 június 16.

 Ballagás

 június 22.

 Tanévzáró

 

 

Szülői értekezletek: 1-8. évfolyamon évente 2 alkalommal.

Fogadó órák: minden hónap utolsó hétfőjén 17-18 óra

Ellenőrzések:A tanmenetek leadási határideje 2017. szeptember 15.  Belső ellenőrzés előre bejelentett és előre be nem jelentett időpontban.

<< VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE >>

A 2017/2018-as óvodai nevelési év rendje

 

Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

- Szervezett tanulási folyamatok időszaka: 2017. október 1 - 2018. május 31.

- Nyári programok időszaka: 2018. június 1 - augusztus 31.

Az óvodai beiratkozás ideje 2018. áprilisban, előre kiértesített napon 8.00-16.00.

 

Új gyermekek fogadása 2017. szeptember 01-től folyamatosan.

 

Nyílt napok az óvodában:  szülőknek, leendő ovisoknak, tanító néniknek: 2018. április (meghirdetésre kerül).

 

Ünnepeink, megemlékezéseink

Tanévnyitó szentmise                 szeptember 1.

Mária ünnepek                            szeptember 8. és 12.

Szüreti felvonulás                       szeptember 23.

Mihály nap                                   szeptember 29.

Állatok világnapja - Assisi Szent Ferenc       október 4.

Október 23. - megemlékezés      október 20.

Szent Imre (nov. 5.)                      november 6.

Szent Márton (nov. 11.)             november 10.

Idősek napja                              november 16.

Szent Erzsébet (nov.19.)            november 17.

Advent                                        november utolsó hete

Szent Miklós - Mikulásvárás      december 6.

Luca nap                                    december 13.

Karácsonyi műsor                      december 22.

Vízkereszt (jan. 6.)                     január 5.

Balázs áldás (febr. 3.)                 február 2.

Farsangi bál                                február 9.

Farsangi felvonulás a faluban     február

Hamvazó szerda                          február 14.

Nőnap                                          március 8.

Nemzeti ünnep március 15.        március 14.

Víz világnapja                              március 22.

Nyílt nap                                      április

Föld napja (ápr. 22.)                    április 20.

Beiratkozás                                  április utolsó hete.

Anyák napja - Mária ünnepe       május 4.

Madarak és fák napja                  május 10.

Pünkösd, falunapi fellépés          május 21.

Ballagás, évzáró                          június 1.

Te Deum – tanévzáró szentmise           június

 

Intézményi misék – a helyi liturgikus rend szerint.

<< VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE >>

Az alábbi linken elérhetők az intézmény okiratai (alapító okirat, működési engedély):

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/202722

 

Óvodai telephely

                          


Óvodapedagógusok száma: 2 fő

Óvodapedagógusok beosztása, iskolai végzettsége, szakképzettsége:

   Jusztin Gáborné - szakvizsgázott pedagógus, főiskolai végzettségű óvodapedagógus

   Pásztor Dóra - főiskolai végzettségű óvodapedagógus - gyakornok
 

A nevelőmunkát segítő:

  Nagy Enikő - érettségi vizsga, középfokú végzettségű dajka

 

Óvodai csoportok száma: 1 vegyes összetételű

A gyermekek száma: max. 25 fő, jelenleg 12 fő

 

Óvodai névsor 2019.04.01.:                       

Bakos Boglárka                           Gárgyán Násfa

Dani Róbert                                Demus Santel Sára

Hegyaljai Bíborka                       Gecse Dorián                           

Hegyaljai Marcell                       Oláh Emese

Szemur Álmos János                  Oláh Kinga

Varga Zita                                   Virág Patrik                                

Óvodai telephely nyitva tartása nevelési napokon: 7.00 - 16.00
Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvoda zárva tart.

A nyitva tartásnál figyelembe vesszük a szülői kéréseket. (szülői igényfelmérés minden év szeptemberében történik, a csoportnaplók tartalmazzák). A zárásért az erre megbízott személy a felelős. Óvónői felügyeletet addig biztosítunk, amíg óvodás gyermek az intézményben tartózkodik.

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

 

 

Iskola

                              


Pedagógusok száma: 4 fő

Pedagógusok beosztása, szakképzettsége:

 

Bagó Istvánné - tanár (rajz szak), technika, hon- és népimeret, tánc és dráma, osztályfőnök (6. osztály)

Czele Bernadett - tanító, osztályfőnök (1-3. osztály)

Érsek-Belák Anita - tanító (jelenleg tartósan távol),

Lőrik István - testnevelés

Vinczéné Obrecsány Judit - tanító, osztályfőnök (2-4. osztály)

Vizi Bernadett - tanár (magyar nyelv és irodalom) (jelenleg tartósan távol)

 

Óraadók és áttanítók (7 fő):

Bárányné Baranyi Ágnes - tanító - óraadó

Filkorné Gordos Mária - tanár - matematika, - óraadó

Kuris Tibor - hittanár - óraadó

Golyánné Juhász Edina - tanár - természetismeret, történelem - áttanító

Fábián Valéria - tanár - informatika - áttanító

Pifkáné Krizsanyik Kitti - tanár - angol szak, áttanító

 angol nyelv

1 fő

 főiskolai végzettségű tanár

     
     
     
     

 gyógypedagógia

1 fő

 főiskolai végzettségű gyógypedagógus (áttanító)

 hittan

1 fő

  főiskolai végzettségű hittanár (részmunkaidős)

 informatika

1 fő

 egyetemi végzettségű tanár (áttanító)

     

 magyar nyelv és           irodalom

1 fő

 egyetemi végzettségű tanár

 matematika

1 fő

 főiskolai végzettségű tanár (részmunkaidős)

 rajz és vizuális kultúra

1 fő

 főiskolai végzettségű tanár

 tanító

5 fő

 főiskolai végzettségű tanító

 technik, hon- és népismeret, tánc és dráma

1 fő

 főiskolai végzettségű tanár

 testnevelés

1 fő

 főiskolai végzettségű tanár (áttanító)

     

 

Hitoktatók (1 fő):

Kuris Tibor

 

Az oktatómunkát segítő személyek száma (2 fő):

Jusztin Gábor - iskolatitkár, rendszergazda - főiskolai végzettség

Dudásné Lehoczki Katalin - pedagógiai asszisztens - érettségi vizsga, gyermek- és ifjúsági felügyelő

 

Gyógypedagógia, logopédia:

Bolgárné Jónás Anita - gyógypedagógus

Balázsné Szőke Anikó - logopédus

 

Iskolai osztályok száma: 5

Gyermeklétszám osztályonként: max 15 fő

Napközi: 2 csoport

A jelenlegi tanulólétszám: össz.: 28 fő

 

Iskolások névsora 2017.09.22.:

1. osztály

2. osztály

3. osztály

4. osztály

3 fő

  Bakos Bendegúz

  Gecse Rebeka

  Juhász Patrícia Luca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 fő

  Baráth Levente

  Csizmadia Áron

  Juhász Liza Dorka

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 fő

  Czele Marcell

  Gecse Dávid

  Lehoczki Alma

  Róza Benedek

  Szabó Dóra

 

 

 

 

 

 

 

 

9 fő

Czerovszki Tibor

Jakubecz Viktor

Juhász Csenge

Kiss Adrienn

Laczkó Márk

Oláh Angelika

Pásztor Dóra

Velenczei Richárd

 Zsigó Zsanett

 

 

 

 

5. osztály

 

 

 

 

8 fő

 Balázs Hanna

 Bárány Rozália

 Debrei Milán

 Gecse Kristóf

 Kanyó Eszter

 Kosik László

 Oláh Zsombor

 Vincze Martin


 

 


 

 

 


 

 

 

Az iskolai telephely nyitva tartása a tanév szorgalmi idejében tanítási napokon: 7.30 - 16.00
Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az intézmény – kivéve rendezvény esetén - zárva tart. A zárásért az erre megbízott személy a felelős.

A nyitva tartás ideje alatt felügyeletet biztosítunk.

<< VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE >>

 

Comenius program        
              

   
            


         

                                                   

Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. A Comenius alprogram az óvodától a középiskoláig kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint pl. a multikulturális környezetben történő tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot. Az intézményi együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán, mely lehet gyermek vagy intézményközpontú. A munkába a lehető legtöbb gyermekcsoportot, pedagógust, szülőt, egyéb partnert vonnak be, a témát az intézmények pedagógiai programjához illesztik. A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.

Befejezett Comenius projektek:

1. EUROPAQUIZ

2. Combating Against Discrimination (CAD) - Megkülönböztetés elleni harc

Időtartam: 2010. aug. 1. - 2012. júl. 31. - lezárva

3. First step towards healthy life - Eső lépés az egészséges élet felé

Időtartam: 2011. aug. 1. - 2013. júl. 31. - lezárva

4. I know I can - Tudom, hogy képes vagyok rá

Időtartam: 2012. aug. 1. - 2014. júl. 31. - lezárva

5. Abled Rhythms - Ügyes ritmusok

Időtartam: 2013. aug. 1. - 2015. júl. 31. - lezárva

A jövőben nem indul több COMENIUS projekt.

 

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE
 

 

A tanulás sohasem érhet véget -

A Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda pedagógusának továbbképzése

Kódszám: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0303 nyertes pályázatunk

 

A projekt célja: Deák Péterné felsőoktatási tanulmányainak támogatása

A projekt kezdő időpontja: 2010.09.01.

A projekt záró időpontja: 2012.08.15.

A támogatás összege: 4.999.590 Ft

A projekt megvalósulásának ténye az NFÜ honlapján:

http://www.terkepter.nfu.hu/#app=3ecb&6a57-selectedIndex=5

 

 

 

 

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE

1. TÁMOP-3.1.5-09/A/2 pályázat

 

A projekt címe: A tanulás sohasem érhet véget - A Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda pedagógusának továbbképzése.

A projekt időtartama: 2010.08.15. - 2012.08.15.

 

 

2. A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által kiírt pályázatok

 

A projekt címe: Renovabis Iskolafejlesztési pályázat.

A projekt időtartama: 2011.01.01. - 2011.12.10.

A programok címei:

- Zöld szív

- "A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet" - Színházlátogatás

- "Taníts engem utaidra" - Látogatás az állatparkban

- "Vissza az időben" - Az ősvilági Pompeji - Látogatás Ipolytarnócon

- Kirándulás történelmi köveken - Vác-Visegrád

- "A szivárvány az égen van mindig, az eső csak észrevenni segít" - Pedagógus lelkigyakorlat

 

 

A projekt címe: Pro Paedagogia Christiana pályázat.

A projekt időtartama: 2011.01.01. - 2011.12.10.

A programok címei:

- "Rigó énekeljen!" - Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny Országos Döntő

- "Csepp"-találkozó