Nógrádsipek - a legnagyobb kihívások helyszíne 

Nógrádsipek a Cserhát szívében meghúzódó kb. 700 lelkes kis község. A faluban a palóc néphagyomány él; utcáit járva népviseletbe öltözött idősebb nénikkel találkozhatunk napjainkban is.
Az érkezőt először a patakparton álló gémeskút köszönti.
A falu központi épülete egy kastély, melyben a Polgármesteri Hivatal és az orvosi rendelő kapott helyet. A fiatalok szívesen töltik szabadidejüket az épület előtti salakpályán, ahol focizhatnak, hintázhatnak; továbbá ez a helyszíne a pünkösdhétfői falunapnak is.
A patakot követve haladunk tovább a falu központja felé, ahol bal oldalon a már magánkézben lévő Nagy Sándor kúriáig jutunk el.
Átellenben található a műemlék jellegű Balázs kúria, amelyet nemrégiben sikerült felújítani, jelenleg Közösségi Házként funkcionál. Ebben az épületben működik a községi könyvtár.
Szomszédságában áll a falu 1700-as években épült római katolikus temploma.

Ha visszafelé vesszük az irányt, eljutunk az óvodához  és az iskolához, amely intézmények a kezdetektől fogva  szoros együttműködésben állnak.

Intézményünk közös igazgatású közoktatási intézmény. Iskolánk 4 osztályos (1-4. évfolyam) iskola, ami 2 tanulócsoporttal, óvodánk pedig egy vegyes csoporttal működik.

(2019.szeptember) 

 

  Az iskola bemutatása  

Az iskola a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nógrádsipeki Általános Iskolai Telephelyeként működik.

Az 1-3. és a 2-4. osztályban összevont osztályokban folyik az oktatás. 

Az összevonás ellenére a tanulók a fő tantárgyakat az évfolyamoknak megfelelően különválasztva tanulhatják.

Iskolánkban a pedagógusok állandó létszáma 3 fő, 4. osztályban az angol nyelv tanítását a szécsényi anyaintézmény biztosítja szakos áttanító tanárral.

A hittan tantárgy heti 2 órában kötelező tantárgy minden évfolyamon. A hitéleti nevelést óraadó hitoktató segíti. A pedagógiai munkát egy fő pedagógiai asszisztens segíti.

A felzárkóztatást fejlesztő és gyógypedagógus kollégáink végzik.

A személyi és a tárgyi feltételeink megfelelőek, a téli időszakban a gyerekek testi nevelése a iskola épüleétben kialakított tornaszobában folyik.

Iskolánknál kézműves csoport, informatikai szakkör és mezőgazdasági alapismereteket nyújtó szakkör működik. A jövőben is módunkban áll, hogy a gyerekek ezen képességeit fejlesszük.

Nyaranta gyermekeinknek különböző ingyenes programokat szervezünk.

Tanulóink között nemcsak helybéli gyerekek vannak, hanem bejárók is. Arányuk a 2016/2017-es tanévben 50% körül van.

Iskolánkat 2005-ben egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően felújítottuk, így informatikai ellátottságunk kiemelkedő, és egy minden tekintetben esztétikusabb intézményben tölthetjük napjainkat.

Az intézmény már öt nemzetközi Comenius projekten van túl. Ezen pályázatok munkanyelv angol volt. Szorgos diákjaink szívesen vettek részt a munkában. Jutalmunk sok érdekes program, utazás és a megismerkedés lehetősége volt különböző európai kultúrákkal, gyermekekkel.

Az intézmény fenntartója 2007. szeptember 1-től a Váci Egyházmegye Ordináriusa.

Tehetségfejlesztés:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a tehetségek felismerését és fejlesztését a tanulók alapvető jogaként határozta meg. (10.§, 41.§, 48.§) Olyan tehetségnevelési eszközöket kerestünk, melyek az egyén és a közösség fejlődését is elősegítették.

 „Minden gyermek tehetséges valamiben" (majdnem), ebből a gondolatból indultunk ki. A tehetség felismerése után további feladatunknak tekintettük a tehetség gondozását. A lehetséges utak közül a gazdagítást, dúsítást választottuk. A tehetséges gyermekek normál általános iskolai osztályban tanulva fejlődhettek az évek során.

A különféle életkori szakaszokban a feladataink eltérőek. Alsó tagozatban, ahol az általános intellektuális fejlesztés megalapozása történik, meg kell teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy a gyermek kipróbálja a képességeit. A felső tagozat az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe „kóstolhasson bele a gyermek".

Általános iskolában:

-           Emelt szintű, általános iskolai képzést vezettünk be angolból, mely felkészít az alpfokú nyelvvizsga   megszerzésére

-           Az informatika, angol tantárgy tanulására már 3. osztálytól lehetőség van.

-        Tanórai keretek között kiemelt figyelmet fordítottunk, és fordítunk a mai napig is a   megfelelő differenciálásra.

-           Művészeti oktatás tanórán kívüli tevékenység keretében (képzőművészet).

-           Tanulók felkészítése tanulmányi és művészeti versenyekre egyéni foglalkozásokon.

 

 Az óvoda bemutatása  

Nógrádsipek kedvező természeti és néprajzi területen fekszik.

A falu régmúltba visszanyúló hagyományokkal, értékekkel, vallási közösséggel rendelkezik.

A községet körülvevő természeti környezet lehetőséget nyújt a természetközeli nevelés megvalósításához.

A községi intézmények - polgármesteri hivatal, általános iskola, könyvtár, művelődési ház - az óvodával szoros kapcsolatban állnak. Intézményünk igyekszik színvonalasan kielégíteni a falu oktatási, művelődési igényeit.

Óvodánk 1979 óta működik, jelenleg Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Nógrádsipeki Óvodai Telephelyeként.

Óvodánk egycsoportos, ennek következtében a korcsoportok szerkezete vegyes elrendezésű.

Községünk földrajzi adottságaiból eredően (tőlünk csak visszafelé vezet út), eddig többségében falubeli gyermekek jártak óvodába. Nevelési programunk, mely a szeretet és a vallási közösség jegyében készült, illetve a családias hangulat felkeltette a környékbeli szülők érdeklődését, így elmondhatjuk, hogy mára több a bejáró gyermekünk.

A falut jellemezhetjük "egy nagy családként", ahol mindenki ismeri a másikat, szoros társas kapcsolatok dominálnak az emberek mindennapjaiban, mindezek úgy érezzük, átszállnak az ideérkező emberekre is.

Közösek a gondok, problémák, ismerik egymás életét. Közös a templom, a falu egyvallású, az egyházi ünnepek közös találkozási pontot jelentenek az itt élő emberek életében.